2018-02-09

Wendy

讓我印象最深刻的事情是老師鼓勵學員要大聲說出來不要害怕犯錯,因為犯錯是最好的學習方式,在課堂犯錯老師可以馬上糾正你,同儕的錯誤往往是這個level學員都會犯的。

南京校 Nanjing Branch
台北市松山區南京東路五段163號2樓
(近捷運南京三民站1號出口)
2F., No. 163, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
(02) 2749 1799
板橋校 Banqiao Branch
新北市板橋區文化路二段182巷3弄79-1號B1
(近捷運江子翠站3號出口)
B1, No.79-1, Aly. 3, Ln. 182, Sec. 2, Wenhua Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan
(02) 2258 9898